പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണങ്ങൾ

പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണങ്ങൾ

🕔23:09, 16.Oct 2019

സെപ്തംബർ 15ന് രാവിലെ ഒരു മെസ്സേജ്, “അബി, ജീസസ് യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് accident, അവന്റെ ഒരു കാലു പോയെന്നു കേൾക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കണേ “. കാര്യം എന്താണെന്നു അറിയാൻ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചു. ഇടുക്കിയിലുള്ള പയ്യനാ പേര് ഷിജോ, വീട്ടിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു accident, വില്ലനായി ഒരു ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ബസ്സിന്റെ

Read Full Article