കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ്, അവിടുത്തെ കാരുണ്യം അനന്തമാണ്

കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ്, അവിടുത്തെ കാരുണ്യം അനന്തമാണ്

🕔19:32, 23.Sep 2019

കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ്, അവിടുത്തെ കാരുണ്യം അനന്തമാണ് (സങ്കീ 136:1) ദൈവത്തിൻറെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കാരുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ ഒരു സംഭവം , കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് കൈയ്യുടെ തോളിൽ ചെറിയ വേദന അനുഭവപ്പെട്ട്‌ ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി ചികിൽസിക്കണം എന്ന്

Read Full Article