അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ

അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ

🕔22:01, 12.Aug 2019

രണ്ടായിരത്തിയെട്ടിൽ ബാംഗ്ലൂർ സെയിന്റ് ജോൺസ് ആശുപത്രിയുടെ IT ടീമിൽ നിന്ന് ഇൻഫോപാർക്കിലെ ഒരു fortune 100 MNC യിലേക്ക് കൊച്ചി ഓഫീസ് IT Manager ഓഫർ കിട്ടുമ്പോൾ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശക്തി ഈശോയായിരുന്നു . ഓർത്താൽ പേടിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ പലത്: IT കമ്പനികളിലോ, MNC കളിലോ യാതൊരു മുൻ പരിചയവുമില്ല, ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം

Read Full Article